Bazy Danych. Ćwiczenia

Alexander Denisjuk


Spis treści

Pojęcie bazy danych
Relacyjny model bazy danych
Projektowanie baz danych
Encje
Pola kluczowe
Związki
Relacje
Zadanie

Abstrakt

Celem niniejszych ćwiczeń jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami tworzenia i opracowania relacyjnych baz danych.

Najnowsza wersja tego dokumentu dostępna jest pod adresem http://www.denisjuk.euh-e.edu.pl/dydaktyka

Pojęcie bazy danych

Baza danych to zbiór informacji zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy wyspecjalizowany do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często zestaw programów) nazywany jest „Systemem zarządzania bazą danych” (ang. DataBase Management System, DBMS). W ścisłej nomenklaturze baza danych oznacza zbiór danych, który zarządzany jest przez system DBMS.

Przykładowo, bazą danych może być zbiór danych banku na temat klientów, ich rachunków, operacji na rachunkach, udzielanych kredytach.