Usługi Internetowe. Ćwiczenia

Alexander Denisjuk


Spis treści

Wstęp
Wyszukiwanie informacji w Internecie za pomocą Google
Wyszukiwanie proste
Sprecyzowanie zapytania
Poprawki błędów ortograficznych
Wybór języka
Wyszukiwanie fraz
Wyszukiwanie metodą „Szczęśliwy traf
Wyszukiwanie grafiki w Google
Wyszukiwanie w Katalogu Google
Grupy dyskusyjne Google (fora)
Google Maps
Dodatki Google
Kalkulator
Wikipedia
Inne serwisu wyszukujące
Inne grupy dyskusyjne
Zintegrowanie przeglądarki i wyszukiwarki
Użycie paska Google w przeglądarce
Wyszukiwanie nieznanych słów i fraz w tekście
Metoda „Szczęśliwy traf
Bezpieczne połączenie
Pobieranie plików
Protokół ftp
Menadżery pobierania plików
Zakładki
RSS
Poczta elektroniczna
Założenie konta poczty elektronicznej
Wysyłanie i odbieranie poczty
Spam
Użycie klienta pocztowego
Komunikatory

Abstrakt

Celem niniejszych ćwiczeń jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania z przeglądarki internetowej oraz usług poczty elektronicznej.

Najnowsza wersja tego dokumentu dostępna jest pod adresem http://www.denisjuk.euh-e.edu.pl/dydaktyka