Podstawy HTML w Administracji

Alexander Denisjuk


Spis treści

Wprowadzenie
Czemu lepiej pisać HTML bezpośrednio.
Znaczniki HTML
Ogólna struktura plika HTML
Zawartość elementu html
Meta informacja o dokumencie HTML
Kodowanie polskich znaków
Inne podelementy head, zawierające meta-informacje o dokumencie
Logiczne elementy dokumentu HTML
Akapit
Rozdziały dokumentu
Wyróżnienia
Wyszczególnienia i wyliczenia
Tabele
Obrazki
Odnośniki
Komentarze
Znaki Specjalne
Meta Symbole
Cudzysłowy
Pauzy i myślniki
Wielokropek
Niełamliwe odstępy
Dlaczego należy restrykcyjnie przestrzegać poprawnej składni HTML
Jak uzyskać większej kontroli nad wyglądem dokumentu
Zadanie

Abstrakt

Celem niniejszych ćwiczeń jest zapoznanie się z podstawową składnią HTML. Po wykonaniu ćwiczeń będziesz mogła stworzyć prosta stronę WWW. Ćwiczenia przeznaczone są dla studentów wydziału Administracji EUH-E.

Najnowsza wersja tego dokumentu dostępna jest pod adresem http://www.denisjuk.euh-e.edu.pl/dydaktyka

Wprowadzenie

HTML jest skrótem dla Hyper Text Markup Language. Głównym zadaniem HTMLu jest prezentacja tekstu umieszczonego w Internecie za pomocą przeglądarki. Dokument HTML jest tekstowym plikiem zawierającym znaczniki. Znaczniki określają podział tekstu na logiczne elementy. Przeglądarka używa znaczników, żeby poprawnie wyświetlić tekst na ekranie.

Tekst HTML przygotowuje się za pomocą zwykłego edytoru tekstów i zapisuje się w plik z rozszerzeniem .html. Nazwę plika HTML lepiej dobierać tak, żeby nie zawierała ona spacji i polskich znaków.

Czasami do tworzenia tekstu HTML używa się możliwości edytorów WYSIWYG eksportować teksty w HTML. Lepiej jednak pisać HTML bezpośrednio.