Ogólna struktura plika HTML

Dokument HTML można podzielić na dwie części: preambułęelement html:

	<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
	<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
	<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
		. . . . . . . . . .
	</html>
	

Preambuła nie jest częścią HTML. W niej jest zawarta deklaracja, że dokument w pliku to jest HTML i jakiego rodzaju to HTML.

Element html zawiera bezpośrednio treść dokumentu

Wszystko z tego przykładu (oprócz kropek) należy bez zmian przenieść do swojego plika HTML. Natomiast kropki trzeba zastąpić treścią. Jak to zrobić — w następnym rozdziale.

Notatka

Mimo to, że większość przeglądarek potrafi poprawnie wyświetlić dokument bez preambuły oraz bez atrybutu elementu html, należy się starać restrykcyjnie przestrzegać poprawnej składni.