Dlaczego należy restrykcyjnie przestrzegać poprawnej składni HTML

Istnieje kilka przyczyn na to, żeby przestrzegać poprawnej składni HTML, m. in:

Sprawdzić poprawność swojego HTMLa można na stronie W3C