Aleksander Denisiuk. Materiały Dydaktyczne EUH-E

Statystyka Opisowa, Demografia oraz Biostatystyka

Malgré les statistiques…
Daniel Lavoie

Wykłady

 1. Badania statystyczne
 2. Metody analizy struktury zbiorowości
 3. Metody analizy współzależności
 4. Metody analizy zmian w czasie
 5. Podstawowe zagadnienia demografii
 6. Testowanie hipotez statystycznych
 7. Test t Studenta
 8. Główne tendencje rozwoju ludności Polski
 9. System informacyjny statystyki publicznej
 10. Podstawy teorii prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej
 11. Zmienne losowe

Serwer kształcenia na ogległość

moodle.euh-e.edu.pl

Zaliczenie

Egzamin pisemny

Literatura

 1. Wiesława MakaćPodstawy Statystyki i Demografii Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego200383-7326-165-6
 2. Jacek M. KowalskiPodstawy statystyki opisowej dla ekonomistów Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu2006
 3. Stanton GlantzPrimer of Biostatistics, Seventh Edition McGraw-Hill Medical2011978-0071781503
 4. Mieczysław SobczykStatystyka Wydawnictwo naukowe PWN200783-01-14134-4
 5. Małgorzata PodogrodzkaStatystyka OpisowaInstytut Statystyki i Demografii SGH2007
copyleft A. Denisiuk Valid XHTML
1.0 Poprawny
CSS! Strona utworzona: 2012-02-14, ostatnia aktualizacja: 2014-01-07