Aleksander Denisiuk. Materiały Dydaktyczne EUH-E

Technologie Informacyjne

Wykady

 1. Komputery
 2. Podstawowe zasady edycji tekstów
 3. Internet
 4. Niektóre medyczne zastosowania komputerów
 5. Niektóre zastosowania komputerów w pedagogice
 6. Wolne oprogramowanie
 7. O własności intellektualnej

Ćwiczenia

 1. Usługi Internetowe
 2. Edycja Tekstów
 3. Prezentacje
 4. Arkusze kalkulacyjne
 5. Arkusze kalkulacyjne (do wydruku, pdf)
 6. Podstawy HTML
 7. Bazy Danych

Linki

 1. Uczelniany serwer kształcenia na odległość
 2. Lawrence Lessig, Wolna kultura Lawrence Lessig, Wolna kultura
 3. Richard Stallman, Prawo do czytania
 4. Zasady pisowni i interpunkcji
 5. Libre Office
copyleft A. Denisiuk Valid XHTML
1.0 Poprawny
CSS! Strona utworzona: 2006-02-10, ostatnia aktualizacja: 2014-04-04